Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post

Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Județeană de Statistică Ilfov, organizează în data de 08.09.2023, ora 10.00 la sediul instituției din Bucureşti, str. B-dul Carol I nr.12, et.4 sector 3 Bucureşti, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, normă întreagă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână pe perioadă determinată, până la 30.09.2024, funcția de Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post.

Mai multe detalii la secțiunea carieră

Lasă un răspuns