Respectăm Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016

Respectăm Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016

DATELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT ÎN SIGURANȚĂ LA INS ȘI DJS ILFOV

Siguranța datelor dumneavoastră a fost importantă pentru noi, dintotdeauna! Vă informăm că respectăm Regulamentul UE pentru Protecția Datelor și vă confirmăm că datele dvs. sunt în siguranță la INS și direcțiile sale teritoriale.

Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) care se aplică începând cu 25 mai 2018, Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale au obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană din gospodărie sau din exploatația agricolă.

Scopul prelucrării datelor este exclusiv cel statistic. Informațiile solicitate sunt necesare pentru producerea de statistici oficiale având la bază Legea 226/2009 precum și regulamentele (CE) 223/2009 și (UE) 759/2015. Datele statistice confidenţiale colectate de Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale nu pot servi ca probe în justiţie ori la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru furnizorii de date la care se referă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Institutul Național de Statistică cu scopul realizării obligației ce îi revine în calitate de principal producător de statistici oficiale și de coordonator al Sistemului statistic național. Datele furnizate de dvs. în conformitate cu legislația statistică în vigoare, sunt supuse prelucrării și diseminării acestora în formă agregată, formă care nu permite identificarea persoanei.

Mai mult, Institutul Național de Statistică, în procesul de prelucrare a datelor, aplică metode de anonimizare, adică face imposibilă identificarea persoanei.

Pentru a afla mai multe detalii legate de protecția datelor puteți accesa linkul: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro