Informații

Direcţia Judeţeană de Statistică ILFOV

Buletin Statistic Lunar – iulie 2023

Buletin Statistic Lunar – iulie 2023

A apărut Buletinul Statistic Lunar – iulie 2023, al Judeţului Ilfov –  Publicaţie periodică de referinţă, care oferă utilizatorilor informaţii statistice lunare şi trimestriale privind principalele domenii de activitate: industrie, construcții; comerţ internaţional cu bunuri; turism; forța de muncă; indicatori sociali și mișcarea naturală a populației.

Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post

Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Județeană de Statistică Ilfov, organizează în data de 08.09.2023, ora 10.00 la sediul instituției din Bucureşti, str. B-dul Carol I nr.12, et.4 sector 3 Bucureşti, concurs pentru ocuparea uneiRead more about Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante Expert IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 – 1 post[…]

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante – proba scrisă 30.08.2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante – proba scrisă 30.08.2023

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ ILFOV , județul ILFOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Posturi scoase la concurs: Consilier achiziţii publice, clasaRead more about Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante – proba scrisă 30.08.2023[…]