Legislaţie

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov este organizată şi funcţionează în baza prevederilor din Legea 226 din iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov,  organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile acestuia.

Transparenţă decizională

Raport transparenţă decizională anul 2023

Raport transparenţă decizională anul 2022

Raport transparenţă decizională anul 2021

Raport transparenţă decizională anul 2020

Raport transparenţă decizională anul 2019

Raport transparenţă decizională anul 2018