Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică ILFOV

Direcţia Judeţenă de Statistică Ilfov este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 226/2009 – legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr 957/2005 – privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca unitate teritorială a Institutului Naţional de Statistică.

ORGANIGRAMA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT INTERN

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ