Integritate instituțională

Cod etic/deontologic/de conduită

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

Planul de integritate al instituţiei

Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din DJS Ilfov pe anul 2022

Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante