Agricultură

Suprafaţa cultivată în profil de exploatare cu principalele culturi

Fondul funciar după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Valoarea producţiei ramurii agricole pe sectoare agricole

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi

Producţia medie la hectar a principalelor culturi, în anul 2020

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2020

Producţia totală de struguri, în anul 2020

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2020

Producţia totală de fructe, în anul 2020

Efectivele de animale – la sfârşitul anului

Producţia agricolă animală, în anul 2020

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie