Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale – la sfârşitul anului 2020

Efectivul salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, la sfârşitul anului 2020

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2020

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului