Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 ianuarie

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie

Populaţia rezidentă pe sexe şi medii, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2020

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în anul 2020

Durata medie a vieţii, pe sexe